3 دی 1397

سومین نمایشگاه حمل‌ونقل و صنایع وابسته

حضور ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته در سومین نمایشگاه حمل‌ونقل و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه حمل‌ونقل و صنایع وابسته