دومین همایش و نخستین رویداد استارت آپ پیشرانه های دریایی

3 دی 1397

دومین همایش و نخستین رویداد استارت آپ پیشرانه های دریایی

دومین همایش و نخستین رویداد استارت آپ پیشرانه های دریایی زمان اسفند 97