نهمین نمایشگاه بین المللی هوافضای کیش

24 آذر 1397

نهمین نمایشگاه بین المللی هوافضای کیش

نهمین نمایشگاه بین المللی هوافضای کیش، 5-8 آذرماه 1397