آغاز به کار هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران

29 خرداد 1397

آغاز به کار هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران

هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران با حمایت مرکز ملی فضایی ایران در تاریح ۲۹ خرداد ۹۷ به طور رسمی کار خود را آغاز کرد.