گزارش منطقی از وضعیت بخش فضایی کشور در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی

30 آذر 1396

گزارش منطقی از وضعیت بخش فضایی کشور در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی

رییس مرکز ملی فضایی ایران با بیان اینکه با اجرای پروژه‌های فضایی حدود ۲۰۰ فناوری در این حوزه توسعه یافته است، گفت: علاوه بر آن تاکنون ۲۲ پروژه مطالعاتی در زمینه کاربردهای فضایی با مشارکت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور اجرایی شده است.