کمک سازمان فضایی روسیه به صنعت هسته‌ای این کشور

15 دی 1397

کمک سازمان فضایی روسیه به صنعت هسته‌ای این کشور

شرکت سامانه‌های فضایی روسیه، یکی از نهاد‌های زیرمجموعه سازمان فضایی روسیه و شرکت دولتی روس اتم در زمینه پشتیبانی اطلاعات با استفاده از خدمات داده‌های فناوری سنجش از راه دور توافقنامه‌ای را امضا کردند