تصویب کلیات طرح توسعه منطقه ساحلی مکران

12 دی 1397

تصویب کلیات طرح توسعه منطقه ساحلی مکران

کلیات طرح توسعه سواحل مکران در نوزدهمین جلسه شورای‌عالی و بررسی طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران با حضور وزیر راه و شهرسازی تصویب شد.