نخستین سفینه‌ای که در مدار ماه به گردش در آمد چه نام داشت؟

9 آبان 1397

نخستین سفینه‌ای که در مدار ماه به گردش در آمد چه نام داشت؟

نخستین سفینه‌ای که در مدار ماه شروع به گردش کرد و به « قمر » این کره تبدیل شد لونا-۱۰ (Luna 10) بود.