5 آبان 1397

مقارنه ماه و ستاره دبران

در این روز مقارنه ماه و ستاره دبران با جدایی 0.7 درجه در ساعت 4 عصر شنبه اتفاق می‌افتد.

مقارنه ماه و ستاره دبران