امروز اول اکتبر؛ سالروز تولد ناسا

9 مهر 1397

امروز اول اکتبر؛ سالروز تولد ناسا

به دنبال موفقیت‌های شوروی در پرتاب اسپوتنیک-1، نخستین ماهواره جهان و به دنبال آن فرستادن "لایکا"، نخستین موجود زنده به فضا, دولت آمریکا تصمیم گرفت به فعالیت‌های فضایی خود مرکزیتی بدهد.