انفجار موشک فضاپیمای ژاپنی، چند ثانیه پس از پرتاب

11 تیر 1397

انفجار موشک فضاپیمای ژاپنی، چند ثانیه پس از پرتاب

عملیات پرتاب یک موشک ۱۱۵۰ کیلوگرمی در ژاپن با شکست مواجه شد. این موشک چند ثانیه پس از پرتاب با زمین برخورد کرد و منفجر شد.