5 آبان 1397

رصد ستاره‌های دبران و بارش شهابی ثوری

ماه آبان فرصتی مناسب برای رصد ستاره‌های دبران و خوشه کندوی عسل و ده‌ها پدیده دیگر است. در ادامه، تقویم نجومی آبان ماه 97 را بررسی می‌کنیم.

رصد ستاره‌های دبران و بارش شهابی ثوری