شرکت Rocket Lab پرتاب موشک کوچک الکترون را به تعویق انداخت.

6 خرداد 1397

شرکت Rocket Lab پرتاب موشک کوچک الکترون را به تعویق انداخت.

این اولین پرتاب تجاری موشک الکترون بعد از دو پرتاب آزمایشی است که در تاریخ ۲۲ ژوئن از ایستگاه پرتاب این شرکت در نیوزیلند انجام خواهد شد.