شرکت SpaceX ماهواره بنگلادشی را با جدیدترین موشک فالکون ۹  پرتاب کرد

30 اردی بهشت 1397

شرکت SpaceX ماهواره بنگلادشی را با جدیدترین موشک فالکون ۹ پرتاب کرد

شرکت Spacex در تاریخ ۱۱ می جدیدترین موشک فالکون ۹ خود را که حامل ماهواره Bangabandhu-1 بود، با موفقیت به مدار زمین-آهنگ فرستاد. این ماهواره، اولین ماهواره مخابراتی بنگلادش است.