ناسا در حال بررسی مشکل حسگر کاوشگر خورشیدی پارکر است

22 فروردین 1397

ناسا در حال بررسی مشکل حسگر کاوشگر خورشیدی پارکر است

کاوشگر پارکر، از مرکز فضایی گودارد به فلوریدا منتقل شده تا سپر حرارتی ویژه‌ای برای محافظت از این فضاپیما در مقابل حرارت خورشید بر روی آن نصب شود.