7 اردی بهشت 1399

افزایش ایمنی با توسعه حمل و نقل هوشمند

حوزه حمل و نقل در دهه های اخیر با رشد روزافزون وسایل نقلیه در فضاهای شهری و بین شهری و تقاضاهای فراوان جابجائی کالا و مسافر مواجه شده است. به این ترتیب فرصت ها و چالش¬های متعددی پیش روی این صنعت قرار گرفته است.

افزایش ایمنی با توسعه حمل و نقل هوشمند