24 بهمن 1398 "ایرباس" در نمایشگاه هوایی سنگاپور به نمایش گذاشت

هواپیمایی با بال‌های ادغام شده در بدنه و پنجره‌های مجازی

شرکت "ایرباس" از نمونه اولیه و مینیاتوری جدیدترین طرح مفهومی خود با بالهای ادغام شده در بدنه رونمایی کرد.

هواپیمایی با بال‌های ادغام شده در بدنه و پنجره‌های مجازی