14 بهمن 1398

مقایسه 6 شرکت برترموتور بالگردی جهان در سال 2018

مجله معتبر vertical که نشریه ای تخصصی در حوزه بالگردی است، هرساله تحقیق و مطالعه ای درباره شرکت های مطرح بالگردی جهان انجام می دهد.

مقایسه 6 شرکت برترموتور بالگردی جهان در سال 2018