23 دی 1398

آسمان امشب میزبان دو پدیده نجومی

در آسمان امروز دوشنبه ۲۳ دی ماه دو پدیده نجومی رخ خواهد داد که یکی از آنها مقارنه سیاره کیوان و خورشید و دیگری قرار گرفتن ماه در کمترین فاصله خود به زمین خواهد بود.

آسمان امشب میزبان دو پدیده نجومی