12 آذر 1398 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

دانشگاه‌ها تا 40 درصد یارانه خرید «تجهیزات و مواد آزمایشگاهی» دریافت می‌کنند

عبدالرضا مجدالدین، مدیر کل دفتر هماهنگی، صنعت و بازار اعلام کرد با توجه به همکاری نزدیک صورت گرفته با مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مراکز علمی و دانشگاهی مراجعه کننده به «هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت» می‌توانند از 10 تا 40 درصد یارانه خرید مواد و تجهیزات آزمایشگاهی برخوردار شوند.نند

دانشگاه‌ها تا 40 درصد یارانه خرید «تجهیزات و مواد آزمایشگاهی» دریافت می‌کنند