9 آذر 1398 با توافق میان شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

پایتخت به مدد استارتاپ‌ها هوشمند می‌شود

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و شهردار تهران با امضای دو تفاهم‌نامه همکاری، برای «شناسایی پهنه‌های شهری برای ایجاد مراکز نوآوری» و همچنین را‌ه‌اندازی«مرکز نوآوری فناوری‌های پیشرفته حمل و نقل» توافق کردند.

پایتخت به مدد استارتاپ‌ها هوشمند می‌شود