5 آذر 1398 توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی:

حمایت‌های مشاوره‌ای به جمع خدمات آزمایشگاهی پیوست

مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از متنوع‌تر شدن سبد حمایتی شبکه خبر داد و گفت: شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با هدف کمک به رشد آزمایشگاه ها، بسته حمایت خدمات مشاوره را به ماموریت‌های سازمانی خود افزود.

حمایت‌های مشاوره‌ای به جمع خدمات آزمایشگاهی پیوست