4 آذر 1398

فناوری‌های دریایی را نوآورانه توسعه می‌دهیم

در سال‌های اخیر، فناوری‌ با سرعتی بیش از پیش توسعه‌یافته است و هیچ نشانه‌ای هم مبنی بر توقف این روند وجود ندارد. حوزه دریا نیز از این روند رو به رشد سهم خود را برداشته و همگام با فناوری‌های روز دنیا به پیش می‌رود.

فناوری‌های دریایی را نوآورانه توسعه می‌دهیم