16 مهر 1398

۵ محصول نرم‌افزاری در حوزه سنجش از دور رونمایی شد

از 5 محصول نرم‌افزاری در حوزه سنجش از دور بومی در کشور با حضور دبیر ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رونمایی شد.

۵ محصول نرم‌افزاری در حوزه سنجش از دور رونمایی شد