14 مهر 1398 حقایق و مغالطه‌ها پیرامون مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور

خروج سالانه 180 هزار تحصیلکرده از کشور؛ ادعایی که مبنای آماری ندارد

اگر سالانه 180 هزار نفر با تحصیلات عالی از ایران خارج شوند، فقط در ده سال نزدیک به 1.8 میلیون نفر مهاجر تحصیلکردۀ ایرانی باید در جهان مشغول فعالیت باشند!

خروج سالانه 180 هزار تحصیلکرده از کشور؛ ادعایی که مبنای آماری ندارد