14 مهر 1398 ستاری در مراسم امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت راه و شهر سازی :

تولید تجهیزات دانش‌بنیان حمل و نقل جاده‌ای با دانش بومی سرعت می‌گیرد

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان از توانمندی ساخت پیشرفته‌ترین تجهیزات حوزه هواشناسی و راداری برخوردارند گفت: به زودی با اجرایی شدن قراردادهای این شرکت‌ها، تجهیزات دانش‌بنیان مورد نیاز حوزه هواشناسی از جمله رادارهای پیشرفته، ایران‌ساخت می‌شود.

تولید تجهیزات دانش‌بنیان حمل و نقل جاده‌ای با دانش بومی سرعت می‌گیرد