17 اردی بهشت 1399

140 شرکت دانش‌بنیان در حوزه حمل‌ونقل هوشمند شناسایی شد

هوشمندسازی حمل‌ونقل به افزایش امنیت و ترددهای روزانه منجر می‌شود. با توجه به این‌که 80 درصد جابجایی‌های ثبت شده در دنیا هم مربوط به حمل‌ونقل جاده ای است استفاده از فناوری‌های هوشمند در آن اهمیت بالایی دارد. موضوعی که در ایران به دلیل ثبت بالای تصافات جاده‌ای یک نیاز مبرم و پایه‌ای است. نیازی که قرار است با کمک ۱۴۰ دانش‌بنیان فعال در این حوزه میسر شود.

140 شرکت دانش‌بنیان در حوزه حمل‌ونقل هوشمند شناسایی شد