24 بهمن 1398 پس از توافق با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

شرکت‌های خلاق از حمایت سازمان توسعه تجارت برخوردار می‌شوند

بر اساس توافق به عمل آمده میان ستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان توسعه تجارت، شرکت‌های خلاق می‌توانند از بسته‌های حمایتی این سازمان بهره‌مند شوند.

شرکت‌های خلاق از حمایت سازمان توسعه تجارت برخوردار می‌شوند