24 بهمن 1398

سازه‌ها با پوشش‌های ابرآب‌گریز ایران‌ساخت محفاظت می‌‍‌شود

محققان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به فناوری ساخت نوعی پوشش نانو کامپوزیتی ابرآبگریز دست یافتند. با این فناوری می‌توان از تخریب زود هنگام سازه‌های فلزی مانند تاسیسات دریایی جلوگیری کرد.

سازه‌ها با پوشش‌های ابرآب‌گریز ایران‌ساخت محفاظت می‌‍‌شود