12 آذر 1398

ایران می تواند به روند جهانی هوشمندسازی وارد شود

با توجه به نفوذ گسترده گوشی‌های هوشمند و اینترنت در کشور زمان آن رسیده که ایران به حوزه توسعه حمل و نقل هوشمند به صورت جدی‌تری ورود کند. حمل و نقلی که اساس آن استفاده از نرم‌افزارهای اینترنتی و داده‌های شهری است.

ایران می تواند به روند جهانی هوشمندسازی وارد شود