5 آذر 1398

20 پژوهش مشترک ایران و روسیه حمایت ‌می‌شود

دومین متمم تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد پژوهش‌های بنیادی روسیه امضاء شد.

20 پژوهش مشترک ایران و روسیه حمایت ‌می‌شود