11 آبان 1398

دستاوردهای هوایی و فضایی ایران‌ساخت در هند به نمایش در می‌آید

فعالان فناور و متخصص ایرانی، از تولید علم صرف چندین گام فراتر رفته‌ و به مرحله تولید محصول و قطعات پیشرفته‌ حوزه هوایی و فضایی وارد شده‌اند؛ همین موضوع زمینه‌ساز حضور شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در رویدادهای بین‌المللی شده است.

دستاوردهای هوایی و فضایی ایران‌ساخت در هند به نمایش در می‌آید