6 آبان 1398 ستاری عنوان کرد:

بحث فرار مغزها حرکت سازماندهی شده است/ لزوم رصد آمار واقعی مهاجرت

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: بحث فرار مغزها از آن کلاه‌های گشادی است که سر کشور گذاشته‌اند. این یک حرکت سازمان‌دهی شده است و شبکه‌ای دارد این موضوع را به جامعه‌ ما تزریق می‌کند

بحث فرار مغزها حرکت سازماندهی شده است/ لزوم رصد آمار واقعی مهاجرت