نبود آزمایشگاه های تضمین مرغوبیت محصول ، یکی از گلوگاه های صنعت هوایی است.

4 اسفند 1397

نبود آزمایشگاه های تضمین مرغوبیت محصول ، یکی از گلوگاه های صنعت هوایی است.

دبیر ستاد توسعه فناوری های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته گفت : در حوزه هوایی چیزی که الان به عنوان گلوگاه مطرح است آزمایشگاه های تضمین مرغوبیت محصول است، یکسری تجهیزات خاص و یکسری آزمایش های خاص هست که باید در این خصوص انجام پذیرد که ما بعضی از تجهیزات را داریم و بعضی‌ها را نداریم.