نمایشگاه «جایگاه های سوخت» در تهران افتتاح شد

3 اسفند 1397

نمایشگاه «جایگاه های سوخت» در تهران افتتاح شد

دومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته پنج شنبه دوم اسفند در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح شد و تا پنجم اسفندماه پذیرای علاقه مندان است