پنل تخصصی فناوری های مکان محور در مطالعات جایگاه های سوخت برگزار می شود.

30 بهمن 1397

پنل تخصصی فناوری های مکان محور در مطالعات جایگاه های سوخت برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد، رئیس گروه توسعه فناوری های مکان محور ستاد از برگزاری پنل تخصصی فناوری های مکان محور در مطالعات جایگاه سوخت، همزمان با برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی جایگاه‌های سوخت و صنایع وابسته که از 2 الی 5 اسفند در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد خبر داد.