دکتر منطقی از بخش های مختلف خبرگزاری فارس بازدید کرد

9 بهمن 1397

دکتر منطقی از بخش های مختلف خبرگزاری فارس بازدید کرد

دکتر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی و حمل و نقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از بخش های مختلف خبرگزاری فارس بازدید و با سردبیران و خبرنگاران به گفتگو نشست