26 شهریور 1398

سقف حمایت از پژوهشگران کشور افزایش یافت

رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از افزایش سقف حمایت از پژوهشگران و محققان کشور در دور جدید فعالیت های این مرکز خبر داد.

سقف حمایت از پژوهشگران کشور افزایش یافت