7 اسفند 1397 با حمایت گروه توسعه فناوری های دریایی؛

اولین رویداد ایده ها و استارت آپ های شیلاتی برگزار شد

اولین رویداد ایده ها و استارت آپ های شیلاتی استان بوشهر توسط پژوهشکده میگوی کشور و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در بوشهر برگزار شد.

اولین رویداد ایده ها و استارت آپ های شیلاتی برگزار شد