30 بهمن 1397 دوم تا پنجم اسفند

دومین نمایشگاه بین المللی جایگاه سوخت و صنایع وابسته

دومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود

دومین نمایشگاه بین المللی جایگاه سوخت و صنایع وابسته