16 مهر 1397

همایش نجوم و گردشگری فضاپایه

این همایش در روز پنج شنبه 97/7/12 ساعت 14:20 همزمان با هفته جهانی فضا در شهر نیاسر کاشان برگزار گردید.

همایش نجوم و گردشگری فضاپایه