22 تیر 1397

تحول صنعت هوافضا با فناوری نانو

امروزه در حوزه‌های مختلف مربوط به صنعت هوافضا مانند هوانوردی تجاری، هواپیماهای نظامی، بالگردها، مأموریت‌های فضایی، هواپیماهای بدون سرنشین و غیره شاهد نقش‌آفرینی فناوری نانو هستیم.

تحول صنعت هوافضا با فناوری نانو