9 تیر 1397

مشاهده «ماه پُر» را امشب از دست ندهید/ آسمان هیجان‌انگیز شب در ۹ تیر

با اشاره به اينكه امروز شاهد بدر يا ماه كامل هستيم، گفت: كره ماه به عنوان همسايه زمين با وجود تيرگى و روشنى قابل مشاهده در سطح آن که با چشم غيرمسلح دیده می شود يكى از اجرام دوست داشتنى براى زمينى‌هاست.

مشاهده «ماه پُر» را امشب از دست ندهید/ آسمان هیجان‌انگیز شب در ۹ تیر