6 تیر 1397

هکر‌ها در صدد حمله به ماهواره‌های ارتباطی

طبق گفته Symantec، یک گروه ناشناخته تلاش کرده است تا طی یک حمله جاسوسی سایبری، به اپراتورهای ارتباطی ماهواره‌ای نفوذ کند

هکر‌ها در صدد حمله به ماهواره‌های ارتباطی