مشارکت دایملر و بی ام دابلیو در توسعه خودروهای خودران

21 اسفند 1397

مشارکت دایملر و بی ام دابلیو در توسعه خودروهای خودران

دایملر (بنز) و بی ام دابلیو توافقنامه‌ای برای توسعه خودروهای‌ خودران و هوشمند با یکدیگر امضا کردند. نگاه این دو شرکت به توافق مذکور برنامه‌ای بلند مدت و اتحادی استراتژیک است و انتظار دارند تا نیمه‌ی دهه‌ی آینده به نتیجه‌ای مطلوب دست یابند.