بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان در استرالیا و جنوب آفریقا ساخته می‌شود

15 اسفند 1397

بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان در استرالیا و جنوب آفریقا ساخته می‌شود

گروهی از مهندسان و دانشمندان استرالیا زیرساخت‌های محلی را برای بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان طراحی می‌کنند تا پروژه یک میلیارد دلاری آرایه کیلومتر مربعی (Square Kilometre Array, SKA) یک گام به واقعیت نزدیک‌تر شود.