13 خرداد 1399

فراخوان| علم برای عموم جامعه؛ پژوهشگران برای مردمی‌سازی علم دعوت شدند

دومین فراخوان طرح‌های پژوهشی حوزه ترویج و مردمی‌سازی علوم توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی منتشر شد تا با حمایت از طرح‌های پژوهشی این حوزه شاهد رونق فعالیت‌های فناورانه آن باشیم.

فراخوان| علم برای عموم جامعه؛ پژوهشگران برای مردمی‌سازی علم دعوت شدند