10 خرداد 1399

31 استان کشور از خدمات شبکه آزمایشگاهی استفاده می‌کنند

اعضای شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری تا پایان سال 98 به بیش از 550 مرکز رسید. «این مراکز در 31 استان مختلف کشور فعال هستند و با اشتراک‌گذاری 12 هزار دستگاه خدماتشان را به جامعه ارائه می‌کنند.»

31 استان کشور از خدمات شبکه آزمایشگاهی استفاده می‌کنند