7 خرداد 1399

کمباین خودران برداشت محصول را ساده می‌کند

یک شرکت روسی از ابداع سیستم خودرانی برای استفاده در کمباین‌ها خبر داده که برداشت محصولات کشاورزی را تسهیل می‌کند.

کمباین خودران برداشت محصول را ساده می‌کند