7 خرداد 1399

ماموریتی که دیدگاه مردم جهان را درباره سفر به فضا متحول می‌کند

شرکت SpaceX آمریکایی قرار است امروز ساعت ۱۶ و ۳۳ دقیقه به وقت محلی دو فضانورد ناسا را با استفاده از راکت فالکون ۹ به مدار زمین پرتاب کند. درصورتی که این ماموریت با موفقیت انجام شود، ‌ دیدگاه مردم جهان درباره نحوه سفر به فضا برای همیشه تغییر می‌کند.

ماموریتی که دیدگاه مردم جهان را درباره سفر به فضا متحول می‌کند